0977.177.028

Dịch vụ

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thay thế phụ tùng

Cung cấp dịch vụ bảo trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

Chi tiết
Tư vấn – Thiết Kế

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án. Tư vấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ. Đo đạc, giám sát môi trường

Chi tiết
Cung cấp thiết bị – Phụ kiện

Các máy móc dùng để đo và phân tích, thiết bị thí nghiệm…

Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ

Thiết bị phụ tùng thay thế

Cung cấp thiết bị vật tư

Tư vấn - Thiết kế

Bảo hành - Bảo trì